Зміна відомостей про керівника юридичної особи

В процесі здійснення господарської дія- льності юридичною особою з’являється необхідність зміни відомостей про керів- ника (директора) або інших осіб, які мають право представляти інтереси юридичної особи без довіреності.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України «Про господарські товариства».
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Необхідні документи від замовника:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків (засновника (-ів) (учасника (-ів) юридичної особи.
 • Копія статутних документів.
 • Копія останньої редакції статуту.
 • Копії паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків директора.
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Оригінал довідки з ЄДРПОУ (управління статистики) (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про поставлення на облік та страхове свідоцтво фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про взяття на облік страхувальника та повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про поставлення на облік районного центру зайнятості (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про поставлення на облік у пенсійному фонді (у разі наявності).
 • Довіреність від юридичної особи.

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Надання консультацій, правових висновків із ситуації, що склалася.
 • Підготовка всіх документів необхідних для проведення державної реєстрації внесення змін.
 • Забезпечення проведення повної процедури державної реєстрації внесення змін.

*Стандартний строк – до 5 робочих днів.

Ціна за надані послуги залежить від терміновості їх надання.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Супроводження внесення зміни відомостей про керівника юридичної особи в банківській установі

Необхідні документи:

 • Нотаріально завірена копія статуту юридичної особи.
 • Завірена копія протоколу загальних зборів про зміну керівника юридичної особи (рішення засновника).
 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Завірена копія довідки з ЄДРПОУ (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) (у разі наявності).
 • Копія повідомлення та страхового свідоцтва фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у разі наявності).
 • Копія повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності про взяття на облік страхувальника та копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків (у разі наявності).
 • Копія повідомлення центру зайнятості про поставлення на облік (у разі наявності).
 • Копія довідки з пенсійного фонду про поставлення на облік (у разі наявності).

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису керівника юридичної особи на банківських картках.
 • Супроводження нотаріального посвідчення фотокопії статуту юридичної особи.
 • Супроводження чи подача необхідних документів до банківської установи.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.

Ціна за надані послуги залежить від терміновості їх надання.

 1. Реєстрація інших змін відомостей про юридичну особу
 2. Зміна видів економічної діяльності
 3. Ліквідація юридичної особи шляхом зміни власника
 4. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця з переходом в інший район
 5. Реєстрація зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця
Яндекс.Метрика