Зміна найменування юридичної особи

Відповідно до вимог ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму.
Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.

Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.
Юридична особа, що є господарським товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов’язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України «Про господарські товариства».
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Необхідні документи від замовника:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків (засновника (-ів) (учасника (-ів) юридичної особи.
 • Копії паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків директора, бухгалтера.
 • Копія статутних документів, якщо засновником є юридична особа.
 • Копія останньої редакції статуту.
 • Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Оригінал довідки з ЄДРПОУ (управління статистики) (у разі наявності).
 • Оригінал повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про поставлення на облік та страхове свідоцтво фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у разі наявності).
 • Копія повідомлення  про взяття на облік страхувальника та повідомлення пр взяття на облік платника страхових внесків (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про поставлення на облік районного центру зайнятості (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про поставлення на облік у пенсійному фонді (у разі наявності).
 • Довіреність від юридичної особи.
 • Свідоцтво платника податку на додану вартість/єдиного податку (у разі наявності).
 • Копія документу, який підтверджує нове місцезнаходження юридичної особи (державна реєстрація місця проживання засновника (учасника), копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Надання консультацій, правових висновків із ситуації, що склалася.
 • Підготовка всіх документів необхідних для проведення державної реєстрації внесення змін.
 • Підготовка нової редакції статуту.
 • Забезпечення проведення повної процедури державної реєстрації внесення змін.
 • Замовлення та отримання нової печатки (автомат).

*Стандартний строк – до 10 робочих днів.

Ціна за надані послуги залежить від терміновості їх надання.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

 • Заміна свідоцтва про сплату єдиного податку.
 • Заміна свідоцтва про сплату податку на додану вартість.
 • Замовлення та отримання додаткових печаток, штампів.
 • Відкриття банківських рахунків.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Супроводження внесення відомостей про нового керівника юридичної особи в банківській установі

Необхідні документи:

 • Нотаріально завірена копія статуту юридичної особи.
 • Завірена копія протоколу загальних зборів про зміну керівника юридичної особи (рішення засновника).
 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Завірена копія довідки з ЄДРПОУ (у разі наявності).
 • Копія повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) (у разі наявності).
 • Копія повідомлення та страхового свідоцтва фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у разі наявності).
 • Копія повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності про взяття на облік страхувальника та копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків (у разі наявності).
 • Копія повідомлення центру зайнятості про поставлення на облік (у разі наявності).
 • Копія довідки з пенсійного фонду про поставлення на облік (у разі наявності).

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису керівника юридичної особи на банківських картках.
 • Супроводження нотаріального посвідчення фотокопії статуту юридичної особи.
 • Супроводження чи подача необхідних документів до банківської установи.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.

Ціна за надані послуги залежить від терміновості їх надання.

 1. Зміна місцезнаходження юридичної особи у межах району
 2. Зміна відомостей про керівника юридичної особи
 3. Зміна керівника юридичної особи
 4. Зміна місцезнаходження юридичної особи з переведенням в інший район
 5. Зміна видів економічної діяльності
Яндекс.Метрика