Правовідносини з суб’єктами владних повноважень

Основним принципом господарювання в Україні, закріпленим Конституцією є право суб’єктів підприємництва здійсню- вати самостійно без обмежень господар- ську діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. В той же час, держава здійснює контроль та нагляд за господарською діяльністю даних суб’єктів. Державний контроль  та нагляд здійснюється спеціально уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування у таких сферах:

 • Фінансових, кредитних,  податкових, валютного регулювання — за додержанням суб’єктами господарювання перед державою кредитних зобов’язань, вимог валютного та податкового законодавства.
 • Цін та ціноутворення — з питань додержання суб’єктами господарювання державних цін на продукцію і послуги.
 • Монополізму та конкуренції — з питань додержання антимонопольно-конкурентного законодавства.
 • Земельних відносин — за використанням і охороною земель тощо.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і зобов’язані діяти тільки в порядку та спосіб, передбачені чинним законодавством України.

Спори з державними органами та органами місцевого самоврядування, пов’язані із оскарженням їх рішень, дій чи бездіяльності  розглядаються адміністративними судами за місцезнаходженням такого органу.

Законодавча база:
Кодекс адміністративного судочинства України.
Закон України «Про Антимонопольний комітет України».
Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Сфера послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

Супроводження перевірок контролюючими органами:

 • Надання консультацій, правових висновків із ситуації, що склалася.
 • Підготовка юридичних висновків про правомірність   рішень, дій (бездіяль- ності) контролюючих органів.
 • Участь адвокатів нашої компанії в переговорах з інспекторами контролюючих органів.
 • Розробка стратегії врегулювання спору.
 • Підготовка заперечень на акт перевірки.
 • Підготовка скарг у вищестоящий  орган на рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів.

Визнання неправомірними рішень, дій (бездіяльності) контролюючих органів:

 •  Складання позовних заяв про визнання недійсними рішень, дій, бездіяльності контролюючих органів.
 • Представництво інтересів клієнта при розгляді спору з контролюючими органами в адміністративному суді (усіх інстанцій), включаючи стадію виконання судового рішення.
 • Стягнення судових витрат та збитків у результаті неправомірних рішень, дій (бездіяльності) контролюючих органів.

Наша компанія гарантує Вам кваліфіковану юридичну допомогу у правовідносинах з суб’єктами владних повноважень.

Ціна за надані послуги залежить від  складності справи та терміновості їх надання.

 1. Правовідносини з податковими органами
Яндекс.Метрика