Усне та письмове юридичне консультування

Усне та письмове юридичне консульту- вання являє собою систематичну або разову юридичну консультаційну допомо- гу з питань цивільного, сімейного, житло- вого, земельного, корпоративного, госпо- дарського, податкового, адміністратив- ного, кримінального та іншого законодавства, послуги із складання процесуальних документів, заяв, скарг, листів-відповідей тощо, а також інші юридичні послуги, що не передбачають представництво адвокатами компанії інтересів клієнта в суді, органах влади та управління, на переговорах з контрагентами і партнерами. Юридичні консультації є оптимізатором у досягненні Вами бажаного результату, економії особистого часу, коштів та інших ресурсів при особистому вирішенні складних юридичних ситуацій.

Усна юридична консультація включає в себе докладне вивчення й обговорення питання або проблеми, підбір і аналіз нормативно-правових актів, опис юридичних наслідків проблеми та пошук оптимальних шляхів її вирішення.

Письмова консультація - це роз’яснення фахівцем компанії, в письмовій формі, питань різних галузей права, а також питань зовнішньоекономічних відносин з посиланням на відповідні норми чинного законодавства та судової практики.

Процесуальний документ — письмовий документ, складений на підставі процесуального права (виконання процесуальних дій або прийняття рішень), в якому у письмовому вигляді зафіксована інформація про хід та результати діяльності учасників судового процесу.

Сфера послуг, запропонованих нашою компанією,  включає, проте не обмежується наступним:

  • Надання усних консультацій.
  • Надання письмових консультацій.
  • Підготовка претензій, позовних заяв, заяв, клопотань, скарг, листів тощо.

Ціна за надані послуги залежить від складності порушеного питання та терміновості  їх надання.

Схожих записів не знайдено.

Яндекс.Метрика