Трудові спори

Трудовий спір — це спір який виникає між учасниками трудових відносин, і як правило, у зв’язку з порушенням однією стороною трудових прав іншої сторони.
Трудові спори можна класифікувати та індивідуальні та колективні.
До індивідуальних належать розбіжності між працівником і роботодавцем з питань застосування законодавчих чи інших нормативних актів, у тому числі колективного договору та інших угод про працю.
Колективні трудові спори являють собою неврегульовані розбіжності сторін колективних трудових відносин з приводу встановлення, зміни соціально-економічних умов праці та побуту працівників, укладення, зміни, виконання або припинення колективних договорів, угод. Розходження даних видів спорів полягає в кількості осіб, що представляють ту чи іншу сторону трудового спору.
Так, учасником індивідуальних трудових спорів  з одного боку виступає працівник, а з іншого роботодавець.
Учасниками колективних трудових спорів з одного боку є працівники (трудовий колектив) в особі їх представницьких органів, а з іншого роботодавець.
Відповідно, в індивідуальному трудовому спорі оскаржуються і захищаються суб’єктивні права і законні інтереси одного працівника, в той час як у колективному трудовому спорі має місце оскарження і захист прав та інтересів кількох працівників (можливо, всього колективу або його частини) з питань праці і побуту.
Вирішення індивідуальних та колективних спорів здійснюється різними органами. Також законодавством встановлено різний порядок і певні терміни їх розгляду, тобто відповідна процедура і терміни подачі заяв (в т.ч. позовних заяв), їх розгляду, прийняття рішень ( в т.ч. рішення суду), їх виконання.

Законодавча база:
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про зайнятість населення».
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 N 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».

Сфера послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

Послуги для робітників:

 • Надання консультацій, правових висновків із ситуації, що склалася.
 • Захист прав та законних інтересів при незаконному звільненні.
 • Захист прав та законних інтересів при незаконному накладенні дисциплінарних і матеріальних стягнень.
 • Захист прав та законних інтересів при невиплаті заробітної плати, наднормових.
 • Складання позовних заяв.
 • Представництво і захист прав та законних інтересів працівника в судах.

Послуги для роботодавців:

 • Надання консультацій, правових висновків із ситуації, що склалася.
 • Розроблення та підготовка інструкцій, наказів, розпоряджень та інших внутрішніх документів, пов’язаних з трудовою діяльністю на підприємстві.
 • Розроблення та підготовка трудових договорів (контрактів).
 • Досудове врегулювання трудового спору.
 • Складання позовних заяв.
 • Представництво і захист прав та законних інтересів роботодавця в судах.

Ціна за надані послуги залежить від складності справи та терміновості їх надання.

 1. Земельні спори
Яндекс.Метрика