Складання та юридичний аналіз договорів

Договором є домовленість двох або біль- ше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
На сьогоднішній день договір є невід’ємною частиною регулювання відносин, і мало не єдиним, гарантом забезпечення безпеки будь-якої особи, як юридичної, так і фізичної. Складання договору — це дуже кропіткий процес, який повинен відповідати всім вимогам сучасного ринку і від його грамотного оформлення інколи залежить майбутнє  діяльності суб’єкта господарювання.
Важливим залишається і той факт що договори можуть читати не лише контрагенти, але й контролюючі органи. Дуже важливо, щоб умови договору не спричинили за собою невиправдане податкове навантаження. Також більшість договорів мають відповідні додатки (документи або копії документів, підтверджуючі права сторін (сторони) договору, специфікації, технічні завдання, кошториси, прейскуранти, узгодження договірної ціни тощо), що є їх невід’ємною частиною. На практиці відомі випадки, коли неправильне оформлення додатків призводило до визнання угоди недійсною.

Складання договорів фахівцями нашої компанії передбачає комплекс- ний аналіз ситуації і врахування всіх індивідуальних побажань замовника, виходячи з конкретної справи.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.

Фахівці нашої компанії допоможуть Вам визначити:

  • Тип договору з точки зору оптимізації оподаткування.
  • Форму договору.
  • Ступінь деталізації окремих умов договору (конфіденційність, форс-мажор, порядок вирішення спорів і т. д.).
  • Перелік питань, пов’язаних із специфікою виконання договору.
  • Міру відповідальності сторін в разі порушення умов договору.

Ми готові запропонувати Вам підготовку будь-якого договору, а також проведення аналізу і правової оцінки наявних у Вас договорів. За результатами проведеного аналізу Вам буде надано повний перелік всіх можливих юридичних і фінансових ризиків, а також забезпечено рекомендаціями по їх усуненню.

Ціна за надані послуги залежить від складності договору та терміновості їх надання.

Пам’ятайте, що негативним наслідкам легше запобігти, ніж їх усунути!

Схожих записів не знайдено.

Яндекс.Метрика