Реєстрація об’єднань підприємств (асоціація, корпорація, консорціум, концерн)

Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяль- ності для вирішення спільних економіч- них та соціальних завдань.
Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до Господарського кодексу та інших законів мають право утворювати об’єднання підприємств.
В об’єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об’єднання підприємств, утворені на території інших держав.
Об’єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об’єднання.

Об’єднання підприємств є юридичною особою.

Господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консор- ціуми, концерни, інші об’єднання підприємств, передбачені законом.

Асоціація - договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств – учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
Корпорація — договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
Консорціум — тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
Концерн — статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Господарські об’єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників) та утворюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об’єднання.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів».
Наказ ДПА України від 22.12.2010 N 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України».

 Необхідні документи від замовника:

 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи учасника (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Копія довідки з ЄДРПОУ юридичної особи учасника.
 • Копії статутних документів юридичної особи учасника.
 • Протокол загальних зборів про створення об’єднання підприємств.
  *У разі відсутності готується Виконавцем.
 • Документ, який підтверджує повноваження осіб, які будуть підписувати документи від імені засновників, а також пред’являть нотаріусу оригінали статутів юридичних осіб – засновників.
 • Довіреності від юридичних осіб — засновників.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваного  об’єднання підприємств (копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваного об’єднання підприємств, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування об’єднання підприємств.
 • Письмовий дозвіл вищестоящого органу на вступ до об’єднання.
 • Довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом учасників об’єднання.
 • Копія балансу учасника об’єднання підприємств (завірена печаткою).

Іноземна юридична особа, крім вищезазначених документів, подає:

 • документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Перед реєстрацією об’єднання підприємств спільно з Замовником:

 • Погоджується назва об’єднання підприємств.
 • Погоджуються всі аспекти діяльності майбутнього об’єднання підприємств (модель управління, керівні органи, розмежування повноважень, розмір статутного фонду та порядок його формування, інші питання).
 • Розглядається та погоджується проекти: статуту, засновницького договору об’єднання підприємств (для асоціацій та корпорацій).

У комплекс наших послуг входить:

 • Підготовка та забезпечення нотаріального посвідчення статуту об’єднання підприємств.
 • Підготовка та забезпечення нотаріального посвідчення засновницького договору об’єднання підприємств (для асоціацій та корпорацій).
 • Отримання дозволу на концентрацію або дозволу на узгоджені дії в органах Антимонопольного комітету України.
 • Проведення повної процедури державної реєстрації об’єднання підприємств:
  - в районній державній адміністрації з отриманням зареєстрованого статуту та виписки з Єдиного державного реєстру;
  - в управлінні статистики з отриманням довідки з ЄДРПОУ;
  - в податковій інспекції з отриманням повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);
  - у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з отриманням відповідного повідомлення та страхового свідоцтва;
  - у фонді соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності з отриманням повідомлення  про взяття на облік страхувальника та повідомлення пр взяття на облік платника страхових внесків;
  - в районному центрі зайнятості з отриманням відповідного повідомлення;
  - у пенсійному фонді, з отриманням відповідної довідки.
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат).

*На момент реєстрації об’єднання підприємств його керівником може бути тільки громадянин України, наявність бухгалтера — не є обов’язковою. В подальшому для керівництва об’єднанням підприємств нерезидентам України, необхідно одержати відповідний дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні.

*Стандартний строк — 12-20 робочих днів.

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Складання окремих реєстраційних документів — від 200 грн.
Реєстрація об’єднання підприємств — від 4000 грн.
Надання адреси місця знаходження (у разі необхідності) — 1000 грн. на рік.
Отримання, повідомлення, та невідкладне пересилання поштової кореспонденції (у разі необхідності) — 300 грн. на місяць.
Замовлення та отримання додаткових печаток, штампів – договірна .
Відкриття банківського рахунку — договірна.

*Послуги  надаються Компанією «ПІД КЛЮЧ». Загальна вартість наданих юридичних послуг включає всі витрати (державне мито, інші обов’язкові збори, платежі, послуги нотаріуса, виготовлення печатки тощо), пов’язані з реєстрацією об’єднання підприємств.
Крім послуги «ПІД КЛЮЧ» Компанія пропонує Замовнику виконання конкретних завдань, що полягають у підготовці окремих документів чи здійснення певних дій.

* Ціна послуг залежить від терміновості їх надання та організаційно-правові форми об’єднання підприємств.

Схожих записів не знайдено.

Яндекс.Метрика