Реєстрація командитного товариства (КТ)

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяль- ність і несуть відповідальність за зобов’я- заннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства. Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.
Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.
Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства.
Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.
Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова «командитне товариство» або містити ім’я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слів «командитне товариство».  Якщо у найменування командитного товариства включене ім’я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства (ст. 75. Закону України «Про господарські товариства»).
Підставою створення та діяльності КТ є засновницький договір, який крім умов створення та діяльності товариства, повинен  включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.
В засновницькому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю.
У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно.
Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про господарські товариства».
Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів».
Наказ ДПА України від 22.12.2010 N 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України».

Необхідні документи від замовника:

Замовник фізична особа:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків (засновника (-ів) (учасника (-ів) товариства).
 • Нотаріально посвідчена довіреність з її нотаріально посвідченою фотокопією.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваного товариства (державна реєстрація місця проживання засновника (учасника), копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваного товариства, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування юридичної особи.
  *Довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи береться Виконавцем).
 • Перелік видів діяльності, якими буде займатися юридична особа
  *(Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів»).

Замовник юридична особа:

 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Копія довідки з ЄДРПОУ юридичної особи.
 • Копії статутних документів юридичної особи.
 • Протокол загальних зборів юридичної особи про створення нового товариства.
  *У разі відсутності готується Виконавцем.
 • Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків директора створюваного товариства.
 • Документ, який підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені засновника, а також пред’явить нотаріусу оригінал статуту юридичної особи – засновника.
 • Довіреність від юридичної особи — засновника.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваного товариства (державна реєстрація місця проживання засновника (учасника), копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваного товариства, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування юридичної особи.
  *Довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи береться Виконавцем).
 • Перелік видів діяльності, якими буде займатися юридична особа.
  *(Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів»).

Засновник іноземна юридична особа, крім вищезазначених документів, подає:

 • Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Перед реєстрацією товариства спільно з замовником:

 • Погоджується назва товариства.
 • Погоджуються всі аспекти діяльності створюваного товариства (модель управління, керівні органи, розмежування повноважень, розмір статутного капіталу та порядок його формування, інші питання).
 • Розглядається та погоджується проекти: засновницького договору, статуту, протоколу загальних зборів тощо.

У комплекс наших послуг входить:

 • Резервування найменування юридичної особи.
 • Створення статутних документів товариства з урахуванням побажань клієнта, в рамках законодавства України.
 • Відкриття тимчасового розрахункового рахунку в банку для формування статутного капіталу грошима або підготовка пакету документів для формування статутного капіталу майном, а саме протоколу загальних зборів засновників (учасників) або рішення засновника, акту оцінки майна засновниками (учасниками), що передається до статутного капіталу товариства, акту прийому-передачі майна засновників (учасників) товариства.
 • Проведення повної процедури державної реєстрації товариства:
  - в районній державній адміністрації з отриманням зареєстрованого статуту та виписки з Єдиного державного реєстру;
  - в управлінні статистики з отриманням довідки з ЄДРПОУ;
  - в податковій інспекції з отриманням повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);
  - у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з отриманням відповідного повідомлення та страхового свідоцтва;
  - у фонді соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності з отриманням повідомлення  про взяття на облік страхувальника та повідомлення пр взяття на облік платника страхових внесків;
  - в районному центрі зайнятості з отриманням відповідного повідомлення;
  - у пенсійному фонді, з отриманням відповідної довідки.
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат).

*Стандартний строк – 10-12 робочих днів.
*Оформлення свідоцтва податку на додану вартість/єдиного податку (додаткова оплата).

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Складання окремих реєстраційних документів — від 200 грн.

Реєстрація ПТ (1 учасник)  - від 2500 грн.
Реєстрація ПТ (2 учасника)  - від 2800 грн. + 200 грн. за кожного додаткового учасника.
Надання адреси місця знаходження (у разі необхідності) — 1000 грн. на рік.
Отримання, повідомлення, та невідкладне пересилання поштової кореспонденції (у разі необхідності) — 300 грн. за місяць.
Отримання свідоцтва про сплату єдиного податку з книгою обліку доходів і видатків по виду діяльності — договірна.
Отримання свідоцтва про сплату податку на додану вартість — договірна.
Замовлення та отримання додаткових печаток, штампів — договірна .
Відкриття банківського рахунку - договірна.

*Послуги  надаються Компанією «ПІД КЛЮЧ». Загальна вартість наданих юридичних послуг включає всі витрати (державне мито, інші обов’язкові збори, платежі, послуги нотаріуса, виготовлення печатки тощо), пов’язані з реєстрацією товариства.
Крім послуги «ПІД КЛЮЧ» Компанія пропонує Замовнику виконання конкретних завдань, що полягають у підготовці окремих документів чи здійснення певних дій.

* Ціна послуг залежить від терміновості їх надання.

Супроводження відкриття банківського рахунку

Необхідні документи:

 • Нотаріально завірена копія статуту товариства.
 • Завірена копія протоколу загальних зборів про створення товариства (рішення засновника).
 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Завірена копія довідки з ЄДРПОУ.
 • Копія повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
 • Копія повідомлення та страхового свідоцтва фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 • Копія повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності про взяття на облік страхувальника та копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків.
 • Копія повідомлення центру зайнятості про поставлення на облік.
 • Копія довідки з пенсійного фонду про поставлення на облік.

У комплекс наших послуг входить: 

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису керівника юридичної особи на банківських картках.
 • Супроводження нотаріального посвідчення фотокопії статуту юридичної особи.
 • Супроводження чи подача необхідних документів до банківської установи.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Відкриття банківського рахунку - договірна.

*Ціна послуг залежить від банківської установи та терміновості їх надання.  

 1. Реєстрація приватного підприємства (ПП)
 2. Зміна найменування юридичної особи
 3. Реєстрація інших змін відомостей про юридичну особу
 4. Зміна відомостей про керівника юридичної особи
 5. Реєстрація дочірнього підприємства (ДП)
Яндекс.Метрика