Реєстрація громадської організації

Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культур- них, спортивних та інших спільних інтере- сів (ст. 3 ЗУ «Про об’єднання громадян»).

В Україні розрізняють наступні види громадських організацій:

 •  Всеукраїнська громадська організація — це організація діяльність якої розповсюд- жується на територію всієї України і яка має місцеві осередки в більшості областей (тобто мінімум в 13 областях України).
 • Місцева громадська організація — це організація діяльність розповсюджується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.
 • Міжнародна громадська організація — це організація діяльність розповсюджується на територію України і хоча б однієї держави.
 • Союз громадських організацій - членами яких можуть виступати зареєстровані громадські організації з будь-яким статусом, вони мають право утворювати блоки і коаліції, укладати між собою угоди про співпрацю і взаємодопомогу.

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років,  а молодіжних і дитячих організацій — 15-річного віку.
Членами громадських організацій, окрім молодіжних і дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років.
Вік членів молодіжних і дитячих громадських організацій визначається їх статутами в межах, встановлених законами України.
*Будь яке  об’єднання громадян, незалежно від статусу, обов’язково потребує легалізації (офіційного визнання), яка здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об’єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.
У разі реєстрації, об’єднання громадян набуває статус юридичної особи. Дані реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України.
Закон України «Про об’єднання громадян».
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
Наказ ДПА України від 22.12.2010 N 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України».

Необхідні документи від замовника:

Замовник фізична особа:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків засновників.
  * Засновників повинно бути не менше 3-х осіб.
 • Нотаріально посвідчена довіреність з її нотаріально посвідченою фотокопією.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваної громадської організації (державна реєстрація місця проживання засновника, копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваної громадської організації, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування громадської організації.
 • Відомості про місце роботи, посаду, телефон осіб, які входять до складу органів управління громадською організацією.

Замовник юридична особа:

 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Копія довідки з ЄДРПОУ юридичної особи.
 • Копії статутних документів юридичної особи.
 • Протокол загальних зборів юридичної особи про створення громадської організації.
  *У разі відсутності готується Виконавцем.
 • Документ, який підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені засновника, а також пред’явить нотаріусу оригінал статуту юридичної особи – засновника.
 • Довіреність від юридичної особи — засновника.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваної громадської організації. (державна реєстрація місця проживання засновника (учасника), копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваної  громадської організації, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування громадської організації.
 • Відомості про місце роботи, посаду, телефон осіб, які входять до складу органів управління громадською організацією.  

Засновник іноземна юридична особа, крім вищезазначених документів, подає:

 • Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». 

Перед реєстрацією громадської організації спільно з замовником:

 • Погоджується назва громадської організації.
 • Визначається юридична адреса громадської організації.
 • Погоджується структура управління, кількісний і персональний склад органів управління організацією.
 • Визначається основна мета і задачі діяльності громадської організації.

У комплекс наших послуг входить:

 • Підготовка всіх документів, необхідних і достатніх для проведення державної реєстрації громадської організації з урахуванням побажань клієнта, в рамках законодавства України.
 • Організація (за необхідності) нотаріального посвідчення довіреності.
 • Проведення повної процедури легалізації (державної реєстрації) громадської організації:
  -    в  органах юстиції з отриманням відповідного свідоцтва;
  - в районній державній адміністрації з отриманням зареєстрованого статуту та виписки з Єдиного державного реєстру;
  - в управлінні статистики з отриманням довідки з ЄДРПОУ;
  - в податковій інспекції з отриманням повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);
  - у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з отриманням відповідного повідомлення та страхового свідоцтва;
  - у фонді соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності з отриманням повідомлення  про взяття на облік страхувальника та повідомлення пр взяття на облік платника страхових внесків;
  - в районному центрі зайнятості з отриманням відповідного повідомлення;
  - у пенсійному фонді, з отриманням відповідної довідки.
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат).

*Стандартний строк:
Громадська організація з місцевим статусом – 30 робочих днів;
Громадська організація з всеукраїнським і міжнародним статусом – 60 робочих днів. 

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Складання окремих реєстраційних документів — від 200 грн.
Реєстрація громадської організації з місцевим статусом — від 2500 грн.
Реєстрація всеукраїнської, міжнародної громадської організації — від 6500 грн.
Реєстрація Союзу громадських організацій — від 8000 грн.

*Послуги  надаються Компанією «ПІД КЛЮЧ». Загальна вартість наданих юридичних послуг включає всі витрати (державне мито, інші обов’язкові збори, платежі, послуги нотаріуса, виготовлення печатки тощо), пов’язані з реєстрацією громадської організації.
Крім послуги «ПІД КЛЮЧ» Компанія пропонує Замовнику виконання конкретних завдань, що полягають у підготовці окремих документів чи здійснення певних дій.

* Ціна послуг залежить від терміновості їх надання.

Супроводження відкриття банківського рахунку

Необхідні документи:

 • Нотаріально завірена копія статуту громадської організації.
 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Завірена копія довідки з ЄДРПОУ.
 • Копія повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
 • Копія повідомлення та страхового свідоцтва фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 • Копія повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності про взяття на облік страхувальника та копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків.
 • Копія повідомлення центру зайнятості про поставлення на облік.
 • Копія довідки з пенсійного фонду про поставлення на облік.

У комплекс наших послуг входить: 

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису керівника громадської організації на банківських картках.
 • Супроводження нотаріального посвідчення фотокопії статуту громадської організації.
 • Супроводження чи подача необхідних документів до банківської установи.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Відкриття банківського рахунку - договірна.

*Ціна послуг залежить від банківської установи та терміновості їх надання.  

 1. Реєстрація інших змін відомостей про юридичну особу
 2. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця з переходом в інший район
 3. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця в межах району
 4. Реєстрація зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця
 5. Зміна відомостей про керівника юридичної особи
Яндекс.Метрика