Реєстрація фізичної особи — підприємця (ФОП)

Громадянин визнається суб’єктом госпо- дарювання у разі здійснення ним підп- риємницької діяльності за умови держав- ної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи(ст. 128 ГК України).
Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа — підприємець у порядку, визначеному законом (ст. 59 ГК України).

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Податковий кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
.
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  » Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»
.

Державна реєстрація фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Фізична особа — підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:

 • Безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється.
 • Із залученням або без залучення найманої праці.
 • Самостійно або спільно з іншими особами.

Фізична особа — підприємець зобов’язана:

 • У передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності.
 • Повідомляти органи державної реєстрації про зміну своєї адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах.
 • Додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, додержуватися правил обов’язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством.
 • Не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимоно- польно-конкурентного законодавства.
 • Вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства.
 • Своєчасно надавати податковим органам декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов’язкових платежів.
 • Сплачувати податки та інші обов’язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом.

Переваги та недоліки здійснення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем:

 • Фізична особа — підприємець може бути зареєстрована лише за місцем реєстрації свого місця проживання (прописки у паспорті).
 • Фізична особа — підприємець несе відповідальність за свою діяльність всім своїм майном.
 • Фізична особа — підприємець перебуваючи на єдиному податку зобов’язана щомісячно його сплачувати незалежно від того чи проводиться фактично підприємницька діяльність.
 • Фізична особа — підприємець може працювати без печатки і рахунку.

Необхідні документи від замовника:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків. *В разі відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду, обов’язкова наявність відмітки в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.
 • Нотаріально посвідчена довіреність з її нотаріально посвідченою фотокопією.
 • *Нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.
 • Перелік видів діяльності, якими бажає займатися майбутній підприємець (КВЕД-2010)

*Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати документи виключно особисто. У такому випадку фахівцями нашої компанії готується повний пакет необхідних документів  для проведення Вами державної реєстрації.

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Підготовка всіх документів, необхідних і достатніх для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця.
 • Організація (за необхідності) нотаріального посвідчення довіреності.
 • Отримання виписки з Єдиного державного реєстру.
  У разі здійснення підприємницької діяльності з використанням печатки:
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат).
  *В роботі фізичної особи-підприємця печатка не є обов’язковою.
 • Поставлення на облік в територіальних органах Державної податкової інспекції, з отриманням відповідного пакету документів, в залежності від форми оподаткування та ставки єдиного податку.

*Стандартний строк 10-12 робочих днів.

Ціна за надані послуги залежить від терміновості їх надання.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Супроводження відкриття банківського рахунку

Необхідні документи від замовника:

 • Заява про відкриття поточного рахунку (за встановленою Банком формою).*Інформацію про те, що фізична особа-підприємець не використовує найману працю, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».
 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків *В разі відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду, обов’язкова наявність відмітки в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.
 •  Два оригінали картки із зразками підписів і відбитка печатки (при наявності печатки). *Мають бути засвідчені нотаріально чи підписом відповідального виконавця Банку.
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (якщо державну реєстрацію Клієнта було проведено до 07.05.2011 р.) або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (якщо державну реєстрацію Клієнта було проведено після 07.05.2011 р.) *Має бути засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи підписом відповідального виконавця Банку.
 • Копія документу, що підтверджує реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України. *Має бути засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом відповідального виконавця Банку.
 • Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової інспекції (4-ОПП). *Має бути засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом відповідального виконавця Банку.
 • Договір (за встановленою Банком формою). *Має бути складений в двох примірниках і підписаний з боку Банку та Клієнта. 
 • Анкета-опитувальник (за встановленою Банком формою).

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису Замовника на банківських картках.
 •  Супроводження нотаріального посвідчення документів.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.
 • Супроводження подачі необхідних документів до банківської установи.

Ціна за надані послуги залежить від виду банківської установи та терміновості їх надання.

 1. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця в межах району
 2. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця з переходом в інший район
 3. Реєстрація зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця
 4. Реєстрація змін видів діяльності, що здійснює фізична особа — підприємець
 5. Припинення діяльності ФОП
Яндекс.Метрика