Реєстрація відокремленого підрозділу юридичної особи (філії, представництва)

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відок- ремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підпри- ємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законо- давством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону (ч. 4 ст. 64 ГК України).

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій (1 ст. 95 ЦК України).
Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи (1 ст. 95 ЦК України).
Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.
Створення (державна реєстрація) філії або представництва є однією з форм територіального розширення бізнесу (тобто господарської та/або підприємницької діяльності).

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про господарські товариства».

Переваги:

 • Відокремлений підрозділ (філія, представництво) діє від імені та в інтересах юридичної особи, повністю підконтрольний юридичній особі та залежний від неї;
 • Створення та припинення діяльності відокремленого підрозділу здійснюється у державних органах за місцем реєстрації юридичної особи. (реєстраційні дії, такі, наприклад, як зміна керівника відокремленого підрозділу, зміна виду діяльності тощо можна здійснити за місцем реєстрації юридичної особи, що в свою чергу швидше та дешевше, ніж змінити, приміром, керівника самостійної «дочірньої» юридичної особи в іншому регіоні);
 • Відокремлений підрозділ може мати рахунки у банківських установах, разом із цим, якщо юридичній особі потрібно повністю контролювати діяльність відокремленого підрозділу (філії, представництва), можна заборонити такому відокремленому підрозділу відкривати рахунку в банках, замість цього, кошти, отримані в результаті його діяльності будуть повністю надходити на розрахунковий рахунок юридичної особи, а необхідні витрати філії — будуть оплачуватися юридичною особою зі свого рахунку. У такий спосіб юридична особа може практично повністю контролювати всю діяльність своїх відокремлених підрозділів і фактично виключити будь-яку можливість нецільового використання коштів своїм відокремленим підрозділом (філією, представництвом);
 • Від імені відокремленого підрозділу діє його керівник, що призначається юридичною особою та діє насамперед на підставі довіреності, виданої юридичною особою. Якщо керівник філії вийде за межі повноважень, наданих йому довіреністю, то, згідно положень Цивільного Кодексу України, такі його дії не будуть створювати для юридичної особи ні прав, ні обов’язків (якщо тільки юридична особа в подальшому фактично не схвалить та не прийме такі дії);
 • Якщо діяльність, що здійснює юридична особа (засновник) підлягає ліцензуванню то відокремлені підрозділи можуть здійснювати таку ж діяльність використовуючи копію ліцензії юридичної особи (засновника);
 • Процес створення та припинення діяльності відокремленого підрозділу юридичної особи є дещо простішим та дешевшим, ніж створення та припинення діяльності самостійної юридичної особи.

Недоліки:

 • При ліквідації юридичної особи (засновника) ліквідується і її відокремлені підрозділи;
 • При створенні відокремленого підрозділу його назва буде вказувати на приналежність до юридичної особи (засновника).
  *Якщо назва юридичної особи (засновника) має позитивний імідж — це може бути перевагою.

Необхідні документи від замовника:

 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Копія довідки з ЄДРПОУ юридичної особи.
 • Копії статутних документів юридичної особи.
 • Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків директора створюваної філії.
 • Документ, який підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені засновника, а також пред’явить нотаріусу оригінал статуту юридичної особи – засновника.
 • Довіреність від юридичної особи — засновника.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваної філії (державна реєстрація місця проживання засновника (учасника), копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваної філії, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.

Засновник іноземна юридична особа, крім вищезазначених документів, подає:

 • документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

У комплекс наших послуг входить:

 • Підготовка установчих документів (положення, протоколу загальних зборів (рішення засновника));
 • Проведення повної процедури державної реєстрації філії (представництва):
  - в районній державній адміністрації з отриманням зареєстрованого положення та підтвердження про внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;
  - в управлінні статистики;
  - в податковій інспекції;
  - у відділенні Пенсійного фонду України;
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат);

*Стандартний строк 10 робочих днів.

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Складання окремих реєстраційних документів — від 200 грн.
Реєстрація відокремленого підрозділу юридичної особи (філії, представництва) — від 1800 грн.
Надання адреси місця знаходження (у разі необхідності) — 1000 грн. на рік.
Отримання, повідомлення, та невідкладне пересилання поштової кореспонденції (у разі необхідності) — 300 грн. на місяць.
Замовлення та отримання додаткових печаток, штампів — договірна.
Відкриття банківського рахунку — договірна.

*Послуги  надаються Компанією «ПІД КЛЮЧ». Загальна вартість наданих юридичних послуг включає всі витрати (державне мито, інші обов’язкові збори, платежі, послуги нотаріуса, виготовлення печатки тощо), пов’язані з реєстрацією відокремленого підрозділу юридичної особи.
Крім послуги «ПІД КЛЮЧ» Компанія пропонує Замовнику виконання конкретних завдань, що полягають у підготовці окремих документів чи здійснення певних дій.

* Ціна послуг залежить від терміновості їх надання.

 1. Зміна керівника юридичної особи
 2. Зміна відомостей про керівника юридичної особи
 3. Зміна місцезнаходження юридичної особи у межах району
 4. Зміна місцезнаходження юридичної особи з переведенням в інший район
 5. Зміна найменування юридичної особи
Яндекс.Метрика