Реєстрація дочірнього підприємства (ДП)

Відповідно до ч. 8 ст. 63 Господарського кодексу України, дочірнім визнається під- приємство, яке перебуває в залежності (простій або вирішальній ст. 126 ГК України) від іншого підприємства. 
Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає у разі якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно до закону та/або установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів.
Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами виникає у разі якщо між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій. Відносини вирішальної залежності можуть встановлюватися за умови отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету України.
Про наявність простої та вирішальної залежності має бути зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства та опубліковано відповідно до закону.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики наказом № 97 від 28.05.2004 р. «Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів…» також передбачив таку організаційно-правову форму юридичної особи, як дочірнє підприємство, тобто, підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство, уточнюючи в дужках «підприємство, залежне від іншого».
Дочірнє підприємство – один з типів юридичних осіб, діяльність якого дещо відрізняється від діяльності філій та представництв, які в свою чергу не являються юридичними особами, а є лише її відокремленими підрозділами.
Юридична природа дочірнього підприємства полягає в тому, що воно у відносинах стосовно підприємства-засновника щодо власника коштів і майна і виступає як самостійний суб’єкт підприємницької діяльності.
*Порядок легалізації дочірніх підприємств такий, як й інших юридичних осіб.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів».
Наказ ДПА України від 22.12.2010 N 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України».

Переваги:

 • Створюється фактично самостійна юридична особа, яка, при необхідності, може дублювати, повністю або частково, функції юридичної особи засновника.

Недоліки:

 • Дочірнє підприємство реєструється у державних органах за своїм місцем знаходження.
 • Назва дочірнього підприємства вказує на його зв’язок з юридичною особою (засновником).
  *Якщо назва юридичної особи (засновника) має позитивний імідж — це може бути перевагою.
 • Дочірнє підприємство є відносно незалежною юридичної особою від підприємства (засновника), що на практиці призводить до негативних наслідків.
 • Ліцензія юридичної особи засновника не поширюється на дочірнє підприємство.
 • Припинення діяльності (ліквідація) дочірнього підприємства здійснюється за її місцем знаходження.

Необхідні документи від замовника:

 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Копія довідки з ЄДРПОУ юридичної особи.
 • Копії статутних документів юридичної особи.
 • Протокол загальних зборів юридичної особи про створення нового підприємства .
  *У разі відсутності готується Виконавцем.
 • Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків директора створюваного підприємства.
 • Документ, який підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені засновника, а також пред’явить нотаріусу оригінал статуту юридичної особи – засновника.
 • Довіреність від юридичної особи — засновника.
 • Копія документу, який підтверджує місцезнаходження створюваного  підприємства (копія договору оренди, купівлі-продажу тощо).
  *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження створюваного підприємства, адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування юридичної особи.
  *Довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи береться Виконавцем).
 • Перелік видів діяльності, якими буде займатися юридична особа.
  *(Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів»).

Засновник іноземна юридична особа, крім вищезазначених документів, подає:

 • Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Перед реєстрацією дочірнього підприємства спільно з Замовником:

 • Погоджується назва дочірнього підприємства.
 • Погоджуються всі аспекти діяльності майбутнього дочірнього підприємства (модель управління, керівні органи, розмежування повноважень, розмір статутного фонду та порядок його формування, інші питання).
 • Розглядається та погоджується проекти: статуту, протоколу загальних зборів (рішення засновника).

У комплекс наших послуг входить:

 • Резервування найменування юридичної особи.
 • Створення статутних документів підприємства з урахуванням побажань клієнта, в рамках законодавства України.
 • Проведення повної процедури державної реєстрації підприємства:
  - в районній державній адміністрації з отриманням зареєстрованого статуту та виписки з Єдиного державного реєстру;
  - в управлінні статистики з отриманням довідки з ЄДРПОУ;
  - в податковій інспекції з отриманням повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);
  - у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з отриманням відповідного повідомлення та страхового свідоцтва;
  - у фонді соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності з отриманням повідомлення  про взяття на облік страхувальника та повідомлення пр взяття на облік платника страхових внесків;
  - в районному центрі зайнятості з отриманням відповідного повідомлення;
  - у пенсійному фонді, з отриманням відповідної довідки.
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат).

*Стандартний строк – 10-12 робочих днів.
*Оформлення свідоцтва податку на додану вартість/єдиного податку (додаткова оплата).

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Складання окремих реєстраційних документів — від 200 грн.

Реєстрація ДП — від 1800 грн.
Надання адреси місця знаходження (у разі необхідності) — 1000 грн. на рік.
Отримання, повідомлення, та невідкладне пересилання поштової кореспонденції (у разі необхідності) — 300 грн. за місяць.
Отримання свідоцтва про сплату єдиного податку з книгою обліку доходів і видатків по виду діяльності — договірна.
Отримання свідоцтва про сплату податку на додану вартість — договірна.
Замовлення та отримання додаткових печаток, штампів — договірна .
Відкриття банківського рахунку - договірна.

*Послуги  надаються Компанією «ПІД КЛЮЧ». Загальна вартість наданих юридичних послуг включає всі витрати (державне мито, інші обов’язкові збори, платежі, послуги нотаріуса, виготовлення печатки тощо), пов’язані з реєстрацією дочірнього підприємства.
Крім послуги «ПІД КЛЮЧ» Компанія пропонує Замовнику виконання конкретних завдань, що полягають у підготовці окремих документів чи здійснення певних дій.

* Ціна послуг залежить від терміновості їх надання.

Супроводження відкриття банківського рахунку

Необхідні документи:

 • Нотаріально завірена копія статуту підприємства.
 • Завірена копія протоколу загальних зборів про створення підприємства (рішення засновника).
 • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру).
 • Завірена копія довідки з ЄДРПОУ.
 • Копія повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
 • Копія повідомлення та страхового свідоцтва фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 • Копія повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності про взяття на облік страхувальника та копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків.
 • Копія повідомлення центру зайнятості про поставлення на облік.
 • Копія довідки з пенсійного фонду про поставлення на облік.

У комплекс наших послуг входить: 

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису керівника юридичної особи на банківських картках.
 • Супроводження нотаріального посвідчення фотокопії статуту юридичної особи.
 • Супроводження чи подача необхідних документів до банківської установи.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.

Вартість послуг:
Консультації — від 100 грн.
Відкриття банківського рахунку - договірна.

*Ціна послуг залежить від банківської установи та терміновості їх надання.  

 1. Реєстрація інших змін відомостей про юридичну особу
 2. Зміна місцезнаходження юридичної особи у межах району
 3. Зміна відомостей про керівника юридичної особи
 4. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця з переходом в інший район
 5. Зміна керівника юридичної особи
Яндекс.Метрика