Припинення діяльності ФОП

Громадянин визнається суб’єктом госпо- дарювання у разі здійснення ним підпри- ємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Податковий кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  » Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця проводиться у разі:

 • Прийняття фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності.
 • Смерті фізичної особи — підприємця.
 • Постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою.
 • Постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності.
 • Постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Підставами для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є:

 • Визнання фізичної особи — підприємця банкрутом.
 • Провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена законом.
 • Неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.
 • Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи — підприємця за зазначеним місцем проживання.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Необхідні документи від замовника:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків.
 • Нотаріально посвідчена довіреність з її нотаріально посвідченою фотокопією
 • *Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті, повинна подати документи виключно особисто. У такому випадку фахівцями нашої компанії готується повний пакет необхідних документів  для проведення Вами державної реєстрації припинення діяльності ФОП.
 • Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру (свідоцтва про державну реєстрацію).
 • Оригінал довідки з ЄДРПОУ (у разі наявності).
 • Оригінал повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) (у разі наявності).
 • Оригінал довідки про взяття на облік з Пенсійного фонду України (у разі наявності).
 • Оригіналь довідок про взяття на облік від центру зайнятості та фондів обов’язкового соціального страхування (у разі наявності).

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Організація (за необхідності) нотаріального посвідчення довіреності.
 • Підготовка та подання заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем.
 • Оплата публікації повідомлення про прийняття фізичною особою — підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.
 • Отримання підтвердження про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи — підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності.
 • *З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем забороняється проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, щодо якої прийнято рішення про припинення підприємницької діяльності.
 • Закриття банківських рахунків фізичної особи-підприємця.
 • Повідомлення податкової інспекції про закриття кожного рахунку у встановленому законом порядку та строк.
 • Юридичний супровід перевірок діяльності суб’єкта господарювання компетентними органами.
 • Одержання актів і довідок про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах).
 • Одержання у всіх фондах обов’язкового соціального страхування та пенсійному фонді довідки про відсутність заборгованості (або довідки про те, що фізична особа-підприємець не перебувала на обліку у фондах).
 • Якщо фізична особа-підприємець перебувала на обліку в митних органах – зняття її з обліку в таких органах.
 • Знищення печатки (за наявності такої).
 • *Слід мати на увазі, що до моменту зняття фізичної особи-підприємця з обліку в податковій інспекції, відповідних фондах, вона має продовжувати здавати свою звітність.
 • Зі спливом двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, подання державному реєстратору:
  - заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням;
  -  довідки відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах);
  - довідок про відсутність заборгованості від фондів обов’язкового соціального страхування та пенсійного фонду (або довідки про те, що фізична особа-підприємець не перебувала на обліку у фондах);
 • Отримання повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем.

*Для забезпечення уникнення можливих фінансових санкцій, з боку контролюючих органів, до початку податкової перевірки та перевірок у фондах (якщо такі будуть мати місце) рекомендується привести всю фінансову та звітну документацію у відповідність до норм чинного законодавства. У випадку наявності заборгованостей по сплаті податків та інших обов’язкових зборів і платежів у фонди – їх необхідно погасити.

Якщо Ви не впевнені у повноті та правильності оформлення наявних звітних документів, які будуть перевірятися податковою інспекцією та фондами – рекомендується скористатися допомогою досвідченого бухгалтера або аудитора, яку може забезпечити Вам наша компанія. В іншому випадку, процедура припинення діяльності ФОП може значно затягнутися, а до «собівартості» припинення діяльності субєкта господарювання можуть додатися додаткові витрати у виді штрафних санкцій з боку податкової інспекції та фондів.

*Стандартний строк — до трьох місяців.

Ціна за надані послуги залежить від складності справи та терміновості їх надання.

Схожих записів не знайдено.

Яндекс.Метрика