Послуги адвоката

Адвокатура України — недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самос- тійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом. (ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Законодавча база:
Кримінальний кодекс України.
Кримінально-процесуальний кодекс України.
Кримінально-виконавчий  кодекс України.
Закон України «Про Прокуратуру».
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Сфера послуг, запропонованих нашою компанією, у ході кримінального судочинства, включає, проте не обмежується наступним:

1. Участь адвоката в ході досудового розслідування:

1.1. Захист прав підозрюваного в ході досудового розслідування:

 • Надання консультацій, правових висновків із ситуації, що склалася.
 • Вироблення позиції та визначення тактики захисту.
 • Участь у проведенні слідчих (розшукових) дій.
 • Складання і подання адвокатських запитів, заяв, клопотань, інших процесуальних документів.
 • Витребування довідок та інших документів необхідних для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
 • Відібрання пояснень від свідків та інших осіб.
 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора.
 • Оскарження ухвал слідчого судді.
 • Ознайомлення з матеріалами справи.
 • Організація проведення незалежних експертиз.
 • Інші дії, передбачені процесуальним законодавством України.

1.2. Представництво інтересів заявника, потерпілого, цивільного позивача та свідка в ході досудового розслідування:

 • Консультування потерпілого, цивільного позивача та свідка з питань кримінального провадження.
 • Вироблення позиції та визначення тактики захисту порушених прав та законних інтересів клієнта.
 • Участь в проведенні слідчих (розшукових) дій.
 • Складання і подання адвокатських запитів, заяв, клопотань, інших процесуальних документів.
 • Витребування довідок та інших документів, необхідних для приєднання до матеріалів кримінальної справи.
 • Відібрання пояснень від свідків та інших осіб.
 • Організація проведення незалежних експертиз.
 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора.
 • Оскарження ухвал слідчого судді.
 • Інші дії, передбачені процесуальним законодавством України.

2. Участь адвоката в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції:

2.1. Захист прав підсудного в суді першої інстанції: 

 • Вироблення позиції та визначення тактики захисту.
 • Консультування підсудного та його родичів з питань кримінального провадження.
 • Участь в судових засіданнях.
 • Відвідування підсудного в слідчому ізоляторі.
 • Складання та подання заяв, клопотань.
 • Витребування довідок та інших документів, необхідних для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
 • Забезпечення допиту свідків в ході судового розгляду справи.
 • Ініціювання і організація проведення незалежних експертиз.
 • Оскарження дій судді, подання заяв про відвід судді (складу суду) та інших учасників процесу.
 • Ознайомлення з протоколом судового засідання і подання своїх зауважень.
 • Інші дії, передбачені процесуальним законодавством України.

2.2. Представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача в суді першої інстанції:

 • Консультування потерпілого, цивільного позивача з питань кримінального провадження.
 • Сприяння в забезпеченні захисту прав і обов’язків учасників процесу.
 • Сприяння в забезпеченні відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином, шляхом підготовки та подання цивільного позову.
 • Участь в судових засіданнях.
 • Складання та подання заяв, клопотань.
 • Витребування довідок та інших документів, необхідних для приєднання до матеріалів кримінальної справи.
 • Забезпечення допиту свідків в ході судового розгляду справи .
 • Ініціювання і організація проведення незалежних експертиз.
 • Оскарження дій судді, подання заяв про відвід судді (складу суду) та інших учасників процесу.
 • Ознайомлення з протоколом судового засідання і подання своїх зауважень.
 • Інші дії, передбачені процесуальним законодавством України.

3. Участь адвоката в суді апеляційної та касаційної інстанції:

3.1. Захист прав засудженого в суді апеляційної та касаційної інстанції:

 • Дослідження матеріалів кримінальної справи, визначення юридичної перспективи оскарження вироку.
 • Консультування засудженого і його близьких родичів з наявних питань.
 • Складання і подача апеляційної (касаційної) скарги на вирок суду.
 • Участь в розгляді скарги судом апеляційної (касаційної) інстанції.
 • Інші дії, передбачені процесуальним законодавством України.

3.2. Представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача:

 • Дослідження матеріалів кримінальної справи, визначення юридичної перспективи оскарження вироку.
 • Консультування потерпілого, цивільного позивача з питань кримінального провадження.
 • Складання і подача апеляційної (касаційної) скарги на вирок суду.
 • Участь в розгляді скарги судом апеляційної (касаційної) інстанції.
 • Інші дії, передбачені процесуальним законодавством України.

4. Участь адвоката на стадії виконання вироку: 

4.1. Захист прав засудженого:

 • Консультування засудженого і його близьких родичів з наявних питань.
 • Забезпечення адвокатського супроводу отримання засудженим умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.
 • Забезпечення адвокатського супроводу заміни засудженому не відбутої частини покарання більш м’яким видом покарання.
 • Забезпечення засудженому адвокатського супроводу дострокового погашення судимості, зняття судимості.
 • Оскарження дій і рішень адміністрації установи виконання покарань.
 • Інші дії, передбачені законодавством України.

4.2. Представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача:

 • Консультування потерпілого, цивільного позивача з питань виконавчого провадження.
 • Отримання виконавчого документа.
 • Подання виконавчого документа на виконання.
 • Перевірка фінансового і майнового стану боржника за даними Державної реєстраційної служби тощо.
 • Вжиття необхідних заходів спрямованих на розшук і виявлення майна боржника та звернення стягнення на таке майно.
 • Складання та подання відповідних заяв, клопотань, скарг, інших документів в ході виконавчого провадження.
 • Оперативне вирішення питань стосовно накладання арештів на нерухоме та рухоме майно боржника або звільнення з-під арешту зазначеного майна.
 • Захист від неправомірних дій державного виконавця, оскарження дій державного виконавця.
 • Контроль за своєчасністю проведення виконавчих дій державним виконавцем.
 • Інші послуги, необхідність в яких виникає у ході виконавчого провадження.

Адвокати нашої компанії нададуть Вам висококваліфіковану юридичну допомогу на будь-яких стадіях кримінального судочинства.

Ціна за надані послуги залежать від конкретних обставин справи; тяжкості вчиненого злочину та обвинувачення; категорії злочинів; кількості інкримінованих діянь і (або) епізодів; органу, що здійснює досудове слідство, його рівня; кількості процесуальних дій, судових засідань; терміну слідства або судового розгляду справи тощо.

 1. Виконання судових рішень
Яндекс.Метрика