Ліквідація юридичної особи в результаті банкрутства

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника віднови- ти свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначе- ному цим Законом, грошові вимоги креди- торів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Господарський процесуальний України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про господарські товариства».
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.
Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.
Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» встановлено наступний розмір мінімальної заробітної плати:

 • у місячному розмірі:
  - з 1 січня — 1218 гривень;
  - з 1 грудня — 1378 гривень.
 • у погодинному розмірі:
   - з 1 січня — 7,29 гривні;
  - з 1 грудня — 8,25 гривні.

Ліквідація юридичної особи шляхом банкрутства підходить для «проблемних» підприємств з кредиторською заборгованістю:
- заборгованістю перед контрагентами і державним бюджетом (податкові зобов’язання, невиплата заробітної плати;
- заборгованість перед фондами соціального страхування і т.д.).
По відношенню до таких підприємств ми застосовуємо процедуру банкрутства, яка здійснюється без податкової перевірки. 

Необхідні документи від замовника:

 • Оригінали всіх установчих документів:
  - статут (всі редакції);
  - свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписка з Єдиного державного реєстру);
  - довідка з ЄДРПОУ від управління статистики (у разі наявності);
  - повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) від податкової інспекції (у разі наявності);
  - повідомлення та страхове свідоцтво від  фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у разі наявності);
  - повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності (у разі наявності);
  - повідомлення районного центру зайнятості (у разі наявності);
  - довідка з пенсійного фонду про поставлення на облік (у разі наявності);
  - печатка і штампи;
  - фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки;
  - кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату.
 • Перелік кредиторів, щодо яких існують або можуть існувати у майбутньому невиконані зобов’язання Вашого підприємства.
 • Перелік дебіторів, які мають або можуть мати у майбутньому невиконані зобов’язання перед Вашим підприємством.
 • Оригінали документів, що свідчать про зобов’язання, строк виконання яких настав, або які підлягають виконанню у майбутньому (кредитні договори, договори застави, поруки, гарантії, інші письмові договори та правочини, розписки, вимоги, акти, судові рішення, виконавчі документи тощо).
 • Оригінали документів про право власності на нерухоме майно, транспортні засоби, інше майно, що підлягає реєстрації, або є у власності.
 • Перелік найманих працівників *(якщо їх не звільнено до прийняття рішення про ліквідацію).
 • Нотаріально посвідчена довіреність з її нотаріально посвідченою фотокопією на представників нашої компанії.

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Аналіз майнового і фінансового стану боржника *(проведення правового та фінансового аудитів, перевірки фінансових угод за останній рік діяльності).
 • Ведення повного бухгалтерського і податкового обліку до завершення процедури банкрутства.
 • Створення зобов’язань перед довіреними фізичними і юридичними особами, для їх участі як кредиторів в процедурі банкрутства, у комітеті кредиторів тощо. Передаємо наявне майно в заставу за цими зобов’язаннями.
 • Офіційне переоформлення власності та майна підприємства (якщо є майно) на інших осіб, наприклад довірених кредиторів в рахунок погашення заборгованості перед ними.
 • Супроводження процедури ліквідації підприємства, в процесі якої встановлюється неспроможність погашення боргів.
 • Подання заяви до суду про банкрутство за власною ініціативою.
 • Подання клопотання до суду про призначення голови ліквідаційної комісії розпорядником майна.
 • «відсторонення» від справи кредиторів, які не заявили вимог в 30-денний строк з моменту публікації про порушення справи про банкрутство.
 • представництво інтересів в суді.
 • Забезпечення сприяння у роботі комітету кредиторів та ліквідатора, визначення черговості вимог.
 • Отримання економічного аналізу та висновків спеціалістів щодо відсутності ознак доведення до банкрутства, приховування банкрутства або фіктивного банкрутства.
 • Проведення оцінки майна, організація продажу майна в процедурі розпорядження майном боржника (при наявності такого).
 • задоволення вимог кредиторів у випадку застави майна (якщо є заставне майно), а потім — в порядку черговості.
  *решта боргів, не забезпечених майном, в том числі, борги не пов’язані з підприємницькою діяльністю вважаються погашеними!
 • Закриття банківських рахунків.
 • отримання ухвали суду про ліквідацію боржника
 • виключення підприємства з ЄДРПОУ.

*Стандартний строк від 3 місяців.

Ціна за надані послуги залежить від складності справи та терміновості їх надання.

 1. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця в межах району
 2. Реєстрація зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця
 3. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця з переходом в інший район
Яндекс.Метрика