Корпоративні правовідносини

Корпоративними правовідносинами — є відносинами, що виникають з корпора- тивних прав. Чинне законодавство України визначає корпоративні права, як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Корпоративні правовідносини між певним учасником та юридичною особою виникають з моменту її державної реєстрації і діють до моменту припинення юридичної особи або до моменту виходу такого учасника зі складу її учасників.

Законодавча база:
Господарський кодекс України.
Цивільний кодекс України.
Господарський процесуальний кодекс України.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
Закон України «Про акціонерні товариства».

Сфера послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • супровід процесу:
  - купівлі-продажу підприємства як майнового комплексу;
  - купівлі-продажу пакетів акцій підприємств;
  - купівлі-продажу частки в статутному капіталі підприємства;
 • правова експертиза статутних документів підприємства (протоколів загальних зборів, протоколів засідань правління, наглядової ради) на предмет приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства;
 • повний юридичний супровід операції з нерухомістю;
 • представництво інтересів клієнта при внутрішньо корпоративних конфліктах тощо.

Вартість послуг залежить від складності справи, виду юридичної особи та терміновості їх надання.

 1. Правовідносини з податковими органами
Яндекс.Метрика